Jüdisches Museum Hohenems
Diaspora Yurt

Hohenems Yahudi Müzesi, Hohenems cemaatini ve onların Vorarlberg ve Alpler Bölgesinin gelişmesi uğruna verdikleri çok boyutlu katkılarını hatırlara getirmektedir. Müze aynı zamanda yahudilerin Avrupa’daki güncel durumlarını, diaspora ve göç konularını ele almaktadır. Bunların arasında yerel nasyonal sosyalist nazi tarihi gelişmeleri, antisemitizm denilen yahudi düşmanlığı, yahudileri kovma ve imha kamplarına nakletme olaylarıyla noktalanan Hohenems yahudi cemaatinin sonu  bulunmaktadır. Müzemiz yerel ve global tarihin bu kırılma hatları boyunca insanların kişisel hikayelerini konu ederek Hohenems yahudi ailelerinin tüm dünyaya dağılan yeni nesilleri ile bağlantı kurmaktadır.

Müzemiz düzenli aralıklarla özel sergiler ve geniş kapsamlı etkinlik programları da sunmaktadır. 1864 senesinde inşa edilen Heimann-Rosenthal Villasındaki Daimi Müze, nasyonal sosyalist naziler zamanında imha edilmeden evvel üç asırdan uzun bir geçmişi bulunan Hohenems yahudi cemaatinin tarihini bir dökümantasyon şeklinde göstermektedir.

Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde sunulan modern audioguides ve video istasyonları insanların bireysel tecrübelerini, Avrupa göçler tarihinden, sınırlar ötesi ilişkilerden ve ağlardan oluşan bir çerçeve içine yerleştirmektedir. 6 yaşından büyük genç müze ziyaretçilerini ise Monika Helfer’in hikayelerinden ve Barbara Steinitz’in gölgeli resimlerinden oluşan bir Çocuk Sergisi beklemektedir.

Randevulu gelen müze ziyaretçileri için müzemiz, Türkçe konuşan bir rehber eşliğinde müze sergilerini, Hohenems yahudi mahallesini ve yahudi mezarlığını kapsayan bir ziyaret imkanını da sunmaktadır.

Müze Kahvehanesi – 1813 Okuma Grubu
Müze kahvehanesi, ziyaretçiler ve devamlı müşterileri için bir buluşma, sohbet ve dinlenme mekanıdır. Kahvehanede çay, kahve veya temiz şarap yanısıra bagel denilen simit veya bir parça düğün pastası sunulur (pasta tarifi, 1675 senesinde yazılan bir aşk mektubundan alınmıştır; bu mektup müzede gösterilmektedir). Bunların yanısıra yerel ve diğer bölgelerden birçok güncel gazete ve dergiler de okumak isteyenler için hazır bulundurulmaktadır.

Yahudi Mahallesi ve Yahudi Mezarlığı – Tarihi ve Şimdiki Durumu
Vorarlberg’in Rheintal bölgesinde kurulan en genç şehri olan Hohenems yöresinde yüzyıllar boyunca iki sokak karekteristik iz bırakmıştır. Bunların biri Christengasse (Hıristiyan Sokağı), diğeri ise Judengasse (Yahudi Sokağı) isimlerini taşıyan sokaklardı. Bugüne kadar Avrupa’daki yahudi dünyasının eksiksiz örnekleri halen bu sokaklarda muhafaza edilmiş bulunmaktadır. Bunların arasında naziler tarafından el konulan ve 1954 senesinde itfaiye binasına çevrilen yahudi sinagogu da bulunmaktadır. Bu bina günümüzde kısmen restore edilerek müzik okulu ve konferans salonu olarak hizmete açılmıştır. Bu sokaklarda muhafaza edilebilen tek hamam olan ve dini anlam taşıyan mikva da yer almaktadır. Ayrıca eski yahudi okulu da, okula uzun yıllar müdürlük eden Moritz’in ismini taşıyan ve bugün hizmette olan bir restoranla birlikte orada bulunmaktadır. Mevcut diğer tarihi eserler eski yahudi fakir fukara evi, Vorarlberg’in ilk kahvehanesi, saray hizmetkarı yahudilerin, diğer yahudi tüccarların ve sanayicilerin villaları ve yurttaş binaları, zanaatkarların, hizmetkarların ve seyyar satıcıların basit ahşap evleri, eşsiz bir kültür mirası oluşturmaktadır. Şehrin güneyinde bulunan ve 17. Yüzyılda kurulan yahudi mezarlığı da yahudi müzesi ziyaretçileri tarafından ziyaret edilebilir.

Hohenemsli yahudiler, evlenme ve göç sebebiyle birçok Avrupa ülkesine ve hatta tüm dünyaya yayılıp oralara yerleştiler. Ama hiç bir zaman Hohenems’le bağlantılarını kesmediler. Bugün artık kendine güvenli bu Hohenems diaspora mensupları, müzeyi bir arşiv ve hafızalarının bir emanetçisi olarak değerlendirmekteler. Düzenli aralıklarla aynı nesilden gelenler arasında akraba buluşmaları düzenlemekteler. Ayrıca soy bilimi (genealoji) ağırlıklı bir veri bankası kurulmuştur; müze bünyesindeki bu veri bankası, tüm dünyaya dağılan Hohenens kökenli aileler ve gelecek nesilleri arasında bir bağ oluşturmaktadır.