Daimi Sergi
Edition Museumstexte 01. Daimi Sergi

Die Dauerausstellung. Türkische Ausgabe
Hg. Jüdisches Museum Hohenems | Hohenems 2011 | 41 Seiten | 17 x 24 cm | € 3,90

Eldeki Türkçe broşürde “Edition Museumstexte” (Müze Metinleri) neşir dizisiyle Yahudi Müzesinin Daimi Sergisi kapsamında ve Hohenems Yahudi Mahallesi konusundaki “Heimat Diaspora. Das Jüdische Museum Hohenems” (Diasporada Vatan. Hohenems Yahudi Müzesi) isimli Müze Katalogunu tamamlayan bir dokümantasyon ve konuya ilişkin daha etraflı bilgiler sunulmaktadır.
2007 senesinde açılan Hohenems Yahudi Müzesinin Daimi Sergisi göç, sınırlar ötesi ilişkiler, bağlantı ağları ve küreselleşme konularından etkilenen Avrupa diasporasının geçmişinden tarihi bir örnek sunmaktadır. Bu örnek tüm tecrübeleri ve tezatlarıyla, yaşam anlayışları ve olumsuz yaşantılarıyla insanları ön plana koymaktadır: Koro şefi Salomon Sulzer, haham Aron Taenzer, seyyar satıcılar, lokantacılar, tüccarlar, fabrikatörler, küçük esnaf ve öğretmenler gibi insanlar.
Sergi işte bu hikayeyi anlatmaktadır ve de buna bağlı hikayeleri çeşitli bakış açılarından aydınlatmaktadır: Tarihi çağlara ve gelişmelere bağlı kronolojik olarak, kişisel bibliyografyaları ve aile hikayelerini odak noktasında tutarak veya insanlar arası birlikteliğin temel sorularını vurgulayarak. Ve nihayet başka bir zaman algılamasına da yer verilerek: Hayatın devirli sürecine ve dini bayramların süreçlerine bakılarak. Değişik yer ve mekanlarda, değişik zamanlarda yaşanan bayramlar, daima onu yaşayan insanlara bağlı olarak da değişik anlamlar alabilen bayramlar.

 
Categorized in